מחויבות לסביבה

צמצום הזיהום האווירי ושמירה על החי בסביבת תחנת הכוח של דליה

את התחנה בנינו בעיצוב ייחודי ובשילוב טכנולוגיות מתקדמות התורמות לייצור חשמל יעיל ונקי, תוך שמירה על הסביבה הטבעית, הצמחייה העשירה ואיכות האוויר. השקענו ונמשיך להשקיע משאבים עצומים כדי לשמר את הערכים הסביבתיים להם התחייבנו מלכתחילה ובהם אנו מאמינים.

דליה יצרנית חשמל פרטית, רואה את תחנת הכוח כחלק מהנוף והסביבה בה הוקמה. עיצובה הייחודי הוא מיסודות התכנון של התחנה. החברה מאמינה כי לצד חשיבות שביצור אנרגיה נקייה, חשוב לשמור על האיזון בין פיתוח וקדמה טכנולוגית לבין שימור הסביבה הטבעית המקיפה את תחנת הכוח.

במטרה לשמור על מרקם החיים הטבעי של החי באזור ועל הצמחייה, ככל הניתן, בוצע בשלב התסקיר הסביבתי סקר אקולוגי שבחן את אוכלוסיית בעלי החיים והצמחייה באזור התחנה. הסקר בוצע על ידי אקולוג מוסמך. התחנה נמצאת על קצהו של מסדרון אקולוגי שהנו מעבר מלאכותי המחבר בתי גידול טבעיים ומאפשר לבעלי חיים לחצות בבטחה מכשולים דוגמת כבישים, תעלות ומסילות רכבת. בשל הימצאות התחנה בקצה המסדרון היה חשוב לחברה להביא לצמצום כמה שיותר משמעותי בהשפעה על בעלי החיים.

מהן ההשפעות השליליות של הליך התיעוש

אחת מההשפעות השליליות של הליך התיעוש הוא הזיהום האורי – כלומר הצפת השטח בתאורה מלאכותית בשעות שאינן טבעיות – קרי, שעות הערב והלילה. זיהום אורי הוא מונח המתאר עודף, אי-כיוון, או בזבוז מסיבי של אור. בהקשר של אוכלוסיית בעלי החיים, זיהום אורי, עשוי לגרום להרס אקולוגי של סביבות המחיה על ידי אור מלאכותי.

היות ותחנת הכוח פועלת 24/7, נדרש להאירה גם בשעות הלילה. במטרה לצמצם ככל הניתן את הזיהום הושקע מאמץ רב בתכנון התאורה בתחנה כך שהיא כוונה לפנים התחנה ולא כלפי חוץ, הותקנו מספר גופי התאורה המינימליים המאפשרים עבודה בתנאים מיטביים, הושם דגש על שימוש במנורות בעלות פיזור צר יחסית עם עוצמת אור נמוכה, ממוקדת ובעלת אפשרות לוויסות מיטבי. המטרה הייתה למנוע בהלתם של בעלי החיים באזור.

כל התאורה בתחנה הינה תאורת לד מינימליסטית. שיטת תאורה זו מאפשרת יעילות גבוהה בהפקת אור כאשר המנורות אינן מכילות חומרים רעילים ועל כן ניתנות לטמינה עם תום השימוש ללא חשש לזיהום או פגיעה בסביבה. בנוסף, נורות הלד הן בעלת נצילות אורית (היחס בין שטף האור להספק הנורה) גבוהה מה שמעיד על צריכת אנרגיה נמוכה.

בשנתיים האחרונות זכתה התחנה ב 5 כוכבים בתחרות השנתית לאיכות חיים וסביבה מקיימת מהמועצה לישראל יפה.