צמצום הזיהום האורי והשמירה על החי בסביבת תחנת הכוח של יצרנית החשמל הפרטית - דליה אנרגיות

במטרה לצמצם ככל הניתן את הזיהום האורי הושקע מאמץ רב בתכנון התאורה בתחנה תוך פגיעה מינימלית באוכלוסיית בעלי החיים באזור

 

דליה אנרגיות שהנה יצרנית חשמל פרטית, רואה את תחנת הכוח כחלק מהנוף והסביבה בה הוקמה. עיצובה הייחודי הוא מיסודות התכנון של התחנה. החברה מאמינה כי לצד חשיבות שביצור אנרגיה נקייה, חשוב לשמור על האיזון בין פיתוח וקדמה טכנולוגית לבין שימור הסביבה הטבעית המקיפה את תחנת הכוח.

במטרה לשמור על מרקם החיים הטבעי של החי באזור ועל הצמחייה, ככל הניתן, בוצע בשלב התסקיר הסביבתי סקר אקולוגי שבחן את אוכלוסיית בעלי החיים והצמחייה באזור התחנה. הסקר בוצע על ידי אקולוג מוסמך. התחנה נמצאת על קצהו של מסדרון אקולוגי שהנו מעבר מלאכותי המחבר בתי גידול טבעיים ומאפשר לבעלי חיים לחצות בבטחה מכשולים דוגמת כבישים, תעלות ומסילות רכבת. בשל הימצאות התחנה בקצה המסדרון היה חשוב לחברה להביא לצמצום כמה שיותר משמעותי בהשפעה על בעלי החיים.

מהן ההשפעות השליליות של הליך התיעוש

אחת מההשפעות השליליות של הליך התיעוש הוא הזיהום האורי – כלומר הצפת השטח בתאורה מלאכותית בשעות שאינן טבעיות – קרי, שעות הערב והלילה. זיהום אורי הוא מונח המתאר עודף, אי-כיוון, או בזבוז מסיבי של אור. בהקשר של אוכלוסיית בעלי החיים, זיהום אורי, עשוי לגרום להרס אקולוגי של סביבות המחיה על ידי אור מלאכותי.

היות ותחנת הכוח פועלת 24/7, נדרש להאירה גם בשעות הלילה. במטרה לצמצם ככל הניתן את הזיהום הושקע מאמץ רב בתכנון התאורה בתחנה כך שהיא כוונה לפנים התחנה ולא כלפי חוץ, הותקנו מספר גופי התאורה המינימליים המאפשרים עבודה בתנאים מיטביים, הושם דגש על שימוש במנורות בעלות פיזור צר יחסית עם עוצמת אור נמוכה, ממוקדת ובעלת אפשרות לויסות מיטבי. המטרה היתה למנוע בהלתם של בעלי החיים באזור.

כל התאורה בתחנה הנה תאורת לד מינימליסטית. שיטת תאורה זו מאפשרת יעילות גבוהה בהפקת אור כאשר המנורות אינן מכילות חומרים רעילים ועל כן ניתנות לטמינה עם תום השימוש ללא חשש לזיהום או פגיעה בסביבה. בנוסף, נורות הלד הן בעלת נצילות אורית (היחס בין שטף האור להספק הנורה) גבוהה מה שמעיד על צריכת אנרגיה נמוכה.