משק החשמל בישראל

שוק החשמל בישראל

מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מהפכה בשוק החשמל. בעקבות החלטת הממשלה, כי יש לעודד תחרות בתחום ייצור החשמל בארץ, השתנו חוקי המשחק מאלה שהתרגלנו אליהם בעבר, ואפשרו ליצרני חשמל פרטיים להיכנס לשוק ולמכור חשמל זול יותר. המגמה היום הינה חתירה לקראת הזלת עלויות החשמל עבור הצרכן והפקת אנרגיה יעילה ונקייה יותר, תוך שימוש בסגולות הגז טבעי ושמירה מירבית על איכות הסביבה.

חברת החשמל לישראל

"חברת החשמל לארץ ישראל" הוקמה בשנת 1923 וכללה תחנת חשמל יחידה וקטנה בעיר תל אביב. החברה החלה את דרכה כחברה בבעלות פרטית, המספקת חשמל למספר מצומצם של אלפי צרכנים בודדים. בשנת 1926 הורחבו  סמכויות חברת החשמל, כאשר השלטון המנדטורי העניק לה זיכיון ובו הזכות הבלעדית להפיק, לספק, לחלק ולמכור חשמל ברחבי ארץ ישראל למשך 70 שנה.

השנים חלפו, והתרגלנו לראות בחברת החשמל כשחקנית היחידה במשק האנרגיה והחשמל בישראל. כל זה החל להשתנות בראשית שנות ה-90 של המאה שעבר. עם התקרבות מועד פקיעתו של זיכיון חברת החשמל (מרץ 1996), רווחה בקרב מקבלי ההחלטות התפיסה כי זוהי הזדמנות היסטורית לערוך שינויים במשק החשמל בישראל – מהפכה שתביא לעידוד התחרות ולייעול המשק.

בהחלטת הממשלה בנושא משק החשמל נקבע כי על המדינה לפעול כך שלפחות חמישית (!) מכושר ייצור החשמל בישראל, בכל עת, ייווצר על-ידי יצרנים פרטיים.

בישראל קיימות כיום 3 תחנות כוח פרטיות גדולות ועוד מספר קטנות הפועלות לקידום התחרות במשק החשמל והאנרגיה, ומימוש הרפורמה הכלכלית בתחום האנרגיה והתשתיות.

תחנות כח פרטיות

עד שנת 2016 צפוי חלקן של תחנות הכוח הפרטיות, המבוססות על שימוש בגז טבעי, לעמוד על כ-20% מכושר ייצור החשמל במשק.

בעוד שכיום התחנות הפרטיות מספקות חשמל לגופים תעשייתיים ועסקיים, היצרנים הפרטיים שואפים להרחיב את היקף אספקת החשמל הפרטי, ולהעניק חווית משתמש חדשה גם למשקי הבית. באמצעות מחירים תחרותיים, שקיפות ושירות לקוחות אמין, אנו רוצים להביא את המהפכה במשק החשמל והאנרגיה עד הבית, ובכך להוזיל בעתיד גם את מחירי החשמל בכל רחבי ישראל.

דליה אנרגיות כוח בע"מ מתגאה להיות תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל, ולהאיר לקהל הצרכנים הישראלי את חווית אספקת החשמל של העתיד, עם מוצר נקי, יעיל וזול יותר.

כך מתחילה כל מהפכה – בניצוץ.

כתבות

עדכונים

  • 3.9.15 – השר יובל שטייניץ חתם על רישיון ייצור קבוע לטורבינה השנייה של תחנת הכוח
  • 15.7.15 - דליה אנרגיות כח נכנסת להפעלה מסחרית של תחנת הכוח